Science Fiction, Serien Liber Mundi, Lytt til kapittel 1, Kistepakta
Science Fiction,
Serien Liber Mundi
Norsk Fantasy,
Fantasy,
Norsk Fantasy forfatter R.R. Kile
Norske Spenningsbøker,
Fremtidskrim.Lytt til første kapittel i første bok av serien Liber Mundi, Kistepakta.
Science Fiction, Serien Liber Mundi Norsk Fantasy, Spenningsbøker, Fremtidskrim. Lytt til 1. kapittel av kistepakta.
Science Fiction, Serien Liber Mundi Norsk Fantasy, Spenningsbøker, Fremtidskrim.


Lytt til kapittel 1Dette er Science Fiction serien Liber Mundi, en spenningsroman der handlinga skjer langt inne i fremtida et sted. Vår verden er ødelagt. De som har overlevd, bygger verden opp igjen. Det blir en krig mellom de som vil gjøre folk til slaver av sin vilje og de som tror på likeverd og frihet for alle. Frihetens folk vinner, men de må hele tida være våkne for opprør. Det er en spådom som sier at det en gang vil fødes en gutt en kistebærer, ved denne fødselen initieres endringsårene. Det vil være tegn i tida som forteller at tida er inne. Ikke noe er som det pleier. I disse årene vil den siste krig komme, en endelig seier for de som søker frihet for alle eller de som vil gjøre verden til et slavetreir.

Konglomeratet er en åttende verdensdel.

Den består av to daler, Klosterdalen og Kildedalen. Forøvrig består det av ødeland. Det var fra disse dalene at gjenoppbyggingen av verden fant sted. Man var opptatt av at det som skjedde, aldri skulle skje igjen. I Konglomeratet bor det mennesker fra alle syv verdensdeler. Folk derfra sitter i verdensrådet, og i andre vesentlige råd og utvalg. Det er for å sikre at alle beslutninger valideres etter den plan som en gang ble lagt for å hindre en ny katastrofe.

Den nye verden ble bygd etter parolene, frihet, likhet og brorskap.

Kjærligheten som prinsipp er forsøkt bygd inn i samfunnstrukturene. Kjærlighet kan bare skjenkes der det er frihet. Det er et samfunn uten noen form for overvåking. Friheten innenfor loven må være absolutt. Verdensdelene følger samme lov, men noen individuelle justeringer. Alle steder er styrt etter demokratiske prinsipper, men beslutninger som går på tvers av Planen som ble lagt ved år null stoppes. Det er et felles språk i hele verden. Kulturen er den samme. Under gjenoppbygginga gikk man bort fra alle religioner. Det måtte bli slutt på at folk kranglet om religiøse spørsmål. Religion ble en privatsak. Unger skulle ikke oppdras til religion i skolen.


Science Fiction, Norsk Fantasy, Serien Liber Mundi, Lytt til Kistepakta, første kapittel.
Science Fiction, Serien Liber Mundi, Norsk Fantasy, Spenningsbøker, Fremtidskrim