Science-Fiction, Serien Liber Mundi, Lytt til kapittel 1, Kistepakta.Science-Fiction,
Serien Liber Mundi
Norsk Fantasy,
Fantasy,
Norsk Fantasy forfatter R.R. Kile
Norske Spenningsbøker,
Fremtidskrim.Science-Fiction, lytt til første kapittel i første bok av serien Liber Mundi, Kistepakta.
Science-Fiction, Serien Liber Mundi Norsk Fantasy, Spenningsbøker, Fremtidskrim. Lytt til 1. kapittel av Kistepakta.
Science-Fiction, Serien Liber Mundi Norsk Fantasy, Spenningsbøker, Fremtidskrim.


Lytt til kapittel 1, Science-Fiction, en spenningsroman.


  • Den røde steinen, Norsk Fantasy, Norsk Science Fiction, Fiksjon-Fremtidskrim, Spenning, Norsk Fantasyforfatter R.R. Kile, Serien Liber Mundi. Seks bøker er utgitt, Kistepakta, Alene, Ei løvinnes hjerte, Vi sank i hav, Lysglimt på snø, Den røde steinen. Neste bok i serien er under utarbeidelse under tittelen Rundløper
  • Norsk Fantasy, Norsk Science Fiction, Fiksjon-Fremtidskrim, Spenning, Norsk Fantasyforfatter R.R. Kile, Serien Liber Mundi. Seks bøker er utgitt, Kistepakta, Alene, Ei løvinnes hjerte, Vi sank i hav, Lysglimt på snø, Den røde steinen. Neste bok i serien er under utarbeidelse under tittelen Rundløper
  • Norsk Fantasy, Norsk Science Fiction, Fiksjon-Fremtidskrim, Spenning, Norsk Fantasyforfatter R.R. Kile, Serien Liber Mundi. Seks bøker er utgitt, Kistepakta, Alene, Ei løvinnes hjerte, Vi sank i hav, Lysglimt på snø, Den røde steinen. Neste bok i serien er under utarbeidelse under tittelen Rundløper
  • Norsk Fantasy, Norsk Science Fiction, Fiksjon-Fremtidskrim, Spenning, Norsk Fantasyforfatter R.R. Kile, Serien Liber Mundi. Seks bøker er utgitt, Kistepakta, Alene, Ei løvinnes hjerte, Vi sank i hav, Lysglimt på snø, Den røde steinen. Neste bok i serien er under utarbeidelse under tittelen Rundløper.
  • Norsk Fantasy, Norsk Science Fiction, Fiksjon-Fremtidskrim, Spenning, Norsk Fantasyforfatter R.R. Kile, Serien Liber Mundi. Seks bøker er utgitt, Kistepakta, Alene, Ei løvinnes hjerte, Vi sank i hav, Lysglimt på snø, Den røde steinen. Neste bok i serien er under utarbeidelse under tittelen Rundløper
  • Norsk Fantasy, Norsk Science Fiction, Fiksjon-Fremtidskrim, Spenning, Norsk Fantasyforfatter R.R. Kile, Serien Liber Mundi. Seks bøker er utgitt, Kistepakta, Alene, Ei løvinnes hjerte, Vi sank i hav, Lysglimt på snø, Den røde steinen. Neste bok i serien er under utarbeidelse under tittelen Rundløper
Science-Fiction serien Liber Mundi, en spenningsroman der handlinga skjer langt inne i fremtida et sted. Vår verden er ødelagt. De som har overlevd, bygger verden opp igjen. Det blir en krig mellom de som vil gjøre folk til slaver av sin vilje og de som tror på likeverd og frihet for alle. Frihetens folk vinner, men de må hele tida være våkne for opprør. Det er en spådom som sier at det en gang vil fødes en gutt en kistebærer, ved denne fødselen initieres endringsårene. Det vil være tegn i tida som forteller at tida er inne. Ikke noe er som det pleier. I disse årene vil den siste krig komme, en endelig seier for de som søker frihet for alle eller de som vil gjøre verden til et slavetreir.

Science-Fiction, Konglomeratet er en åttende verdensdel.

Den består av to daler, Klosterdalen og Kildedalen. Forøvrig består det av ødeland. Det var fra disse dalene at gjenoppbyggingen av verden fant sted. Man var opptatt av at det som skjedde, aldri skulle skje igjen. I Konglomeratet bor det mennesker fra alle syv verdensdeler. Folk derfra sitter i verdensrådet, og i andre vesentlige råd og utvalg. Det er for å sikre at alle beslutninger valideres etter den plan som en gang ble lagt for å hindre en ny katastrofe.

Den nye verden ble bygd etter parolene, frihet, likhet og brorskap.

Kjærligheten som prinsipp er forsøkt bygd inn i samfunnstrukturene. Kjærlighet kan bare skjenkes der det er frihet. Det er et samfunn uten noen form for overvåking. Friheten innenfor loven må være absolutt. Verdensdelene følger samme lov, men noen individuelle justeringer. Alle steder er styrt etter demokratiske prinsipper, men beslutninger som går på tvers av Planen som ble lagt ved år null stoppes. Det er et felles språk i hele verden. Kulturen er den samme. Under gjenoppbygginga gikk man bort fra alle religioner. Det måtte bli slutt på at folk kranglet om religiøse spørsmål. Religion ble en privatsak. Unger skulle ikke oppdras til religion i skolen.


Vers rettet til kapittelet. Science Fiction, Norsk Fantasy, Serien Liber Mundi, Lytt til Kistepakta, første kapittel.
Science-Fiction, vil du lese flere vers, trykk på bildet.Norsk Fantasy, Norsk Science Fiction, Fiksjon-Fremtidskrim, Spenning, Norsk Fantasyforfatter R.R. Kile, Serien Liber Mundi. Seks bøker er utgitt, Kistepakta, Alene, Ei løvinnes hjerte, Vi sank i hav, Lysglimt på snø, Den røde steinen. Neste bok i serien er under utarbeidelse under tittelen Rundløper

Norsk Fantasy, Serien Liber Mundi, verdensboka. Fem bøker er utgitt, Kistepakta, Alene, Ei løvinnes hjerte, Vi sank i hav, Lysglimt på snø. Sjette bok er under utarbeidelse under tittelen: Den røde steinen.
Science-Fiction, Trykk på bildet for å komme til Liber Mundi.

Science-Fiction. Bok syv i serien er under utarbeidelse under arbeidstittel: Rundløper.
Norsk Fantasy, Norsk Science Fiction, Fiksjon-Fremtidskrim, Spenning, Norsk Fantasyforfatter R.R. Kile, Serien Liber Mundi. Seks bøker er utgitt, Kistepakta, Alene, Ei løvinnes hjerte, Vi sank i hav, Lysglimt på snø, Den røde steinen. Neste bok er under utarbeidelse under tittelen Rundløper.
Liber Mundi, Rundløper.

Et stort opprør er slått ned i Konglomeratet.

Oppryddingen leder til at syv ulike herskere og kretsen rundt dem blir avslørt og ryddet opp i. Konglomeratet regner med at jakten på klonene vil opphøre. Reikin trener Luna med Raimån som trener. Raimån inviterer ham til Luna fjellet. Reikin er ikke informert om at det eksisterer et fjell i hver selfe, der den selvforsvarsgreinen har sitt hovedsete ute i verden. I hver selfe er det en hovedtrener i Konglomeratet. Denne er også storleder for selfen uten i verden.

Månes forteller Reikin at han anser ham som moden nok til begynne gjennomvandringen fra fjell til fjell, Det krever at du har nådd til gradering 7 i alle selfer. En slik gjennomvandring kalles en Rundløper. Dette skal forberedes av de syv storlederne. Raimån er stor leder i Luna.

Reikin blir kontaktet av Månes.

Vesle Lunnie, Raimåns barnebarn er ikke blitt levert tilbake til faren etter et besøk til Luna fjellet. Faren er ikke særlig blid over dette. Lunaia, Lunnies mor er død, drept av at det gikk av en bombe i Reikin og Livias hus i Liljedalen. Månes ber Reikin om hjelp til å finne sin far og niese. Mens de leter så viser det seg at alle storlederne i Konglomeratet er forsvunnet. De har tatt med seg et familiemedlem.

De finner ingen.

Flere nestledere nektes tilgang til fjellet. Folk er ute og leter etter de som er forsvunnet uten å finne dem. Snart befinner Reikin seg i et rundløp han aldri hadde forestilt seg.

Da er det bare å glede seg til fortsettelsen.


Spenning-Fiksjon, Norsk-Science-Fiction, Norsk Fantasy, Norsk Fantasy forfatter, forfatter R.R. Kile. Serien liber Mundi. Seks bøker er publisert, Kistepakta, Alene, Ei løvinnes hjerte, Vi sank i hav, Lysglimt på snø, Den røde steinen. Neste bok i serien er under utarbeidelse under tittelen Rundløper
Serien Liber Mundi
Hvorfor mener du at folk skal lese disse bøkene, Randi? Det er Fantasy, hva har det å si for vår tid?

Serien er et speil for vår tid. Det skyldes det som skjedde og måten de som overlevde utslettelsen valgte å takle det, sikre gjenoppbygginga. De ville forhindre at dette skulle skje igjen. Derfor analyserte de hva som hadde skjedd, før det skjedde. Det var nettopp vår tid. Derfor viser handlinga stadig tilbake til vår verden, måten vi levde på.

For tida lever vi nesten en Fantasy vi trodde var umulig for bare noen år siden. Vi har gjennomlevd en verdensomspennende pandemi. Russland har trampet over Ukrainas landegrenser for å ta dem. I Iran blir jenter drept for å vise hår. Folket vil ha en revolusjon, et demokrati, et sekulært styre. De henrettes anklaget for å føre krig mot Gud.

Det høres ikke særlig naturlig ut. Er det ikke snakk om at det har gått 7000 år?

Jo, men nettopp for at det ikke skulle skje, lagde de et sikerhetsnett. De opprettet den 8.verdensdel, Konglomeratet, Konglomeratets oppgave er nettopp å sørge for at ingen glemmer det som skjedde. Når det kommer forslag til politikk, som viker med Planen, er det deres oppgave å påpeke dette og endre forslaget.

Det høres vel ikke helt naturlig ut. Du snakker om hele verden.

«Ja, men det er samme lov i hele verden, samme språk og samme økonomi. Det er opprettet verdensråd innenfor det meste som arbeider innenfor ulike fagfelt. Der sitter rådsmedlemmene fra Konglomeratet. I konglomeratet er det grupper som har studier av vår tid som sin oppgave. Hovedpersonen i boka er Kistebærer, en oppgave som forvaltes av Konglomeratet. Han kommer derfor nær opptil vår tid.