Spenning-Fiksjon, lytt til boka Ei løvinnes hjerte, serien Liber Mundi.

Spenning-Fiksjon,
Norsk Fantasy,
Fremtidskrim,
Spenning,
Norsk Fantasy forfatter R.R. Kile


Spenning-Fiksjon, Norsk-Science-Fiction, Norsk Fantasy, Norsk Fantasy forfatter, forfatter R.R. Kile. Serien liber Mundi. Seks bøker er publisert, Kistepakta, Alene, Ei løvinnes hjerte, Vi sank i hav, Lysglimt på snø, Den røde steinen. Neste bok i serien er under utarbeidelse under tittelen Rundløper
Spenning-Fiksjon, Serien Liber Mundi, Ei løvinnes hjerte
Lytt til Første kapittel av Ei løvinnes hjerte.
Lytt til andre kapittel Ei løvinnes hjerte.


vers og dikt, Fiksjon-Spenning, Norsk Fantasy, Norsk Science Fiction, Fiksjon-Fremtidskrim, Spenning, Norsk Fantasyforfatter R.R. Kile, Serien Liber Mundi. Seks bøker er utgitt, Kistepakta, Alene, Ei løvinnes hjerte, Vi sank i hav, Lysglimt på snø, Den røde steinen.. Neste bok er under utarbeidelse under tittelen Rundløper.
Spenning-fiksjon, Vers om helter.
Spenning-Fiksjon, serien Liber Mundi. Seks bøker er publisert.  • Norsk Fantasy, Norsk Science Fiction, Fiksjon-Fremtidskrim, Spenning, Norsk Fantasyforfatter R.R. Kile, Serien Liber Mundi. Seks bøker er utgitt, Kistepakta, Alene, Ei løvinnes hjerte, Vi sank i hav, Lysglimt på snø, Den røde steinen. Neste bok i serien er under utarbeidelse under tittelen Rundløper
  • Norsk Fantasy, Norsk Science Fiction, Fiksjon-Fremtidskrim, Spenning, Norsk Fantasyforfatter R.R. Kile, Serien Liber Mundi. Seks bøker er utgitt, Kistepakta, Alene, Ei løvinnes hjerte, Vi sank i hav, Lysglimt på snø, Den røde steinen. Neste bok i serien er under utarbeidelse under tittelen Rundløper.
  • Norsk Fantasy, Norsk Science Fiction, Fiksjon-Fremtidskrim, Spenning, Norsk Fantasyforfatter R.R. Kile, Serien Liber Mundi. Seks bøker er utgitt, Kistepakta, Alene, Ei løvinnes hjerte, Vi sank i hav, Lysglimt på snø, Den røde steinen. Neste bok i serien er under utarbeidelse under tittelen Rundløper
  • Norsk Fantasy, Norsk Science Fiction, Fiksjon-Fremtidskrim, Spenning, Norsk Fantasyforfatter R.R. Kile, Serien Liber Mundi. Seks bøker er utgitt, Kistepakta, Alene, Ei løvinnes hjerte, Vi sank i hav, Lysglimt på snø, Den røde steinen. Neste bok i serien er under utarbeidelse under tittelen Rundløper
  • Norsk Fantasy, Norsk Science Fiction, Fiksjon-Fremtidskrim, Spenning, Norsk Fantasyforfatter R.R. Kile, Serien Liber Mundi. Seks bøker er utgitt, Kistepakta, Alene, Ei løvinnes hjerte, Vi sank i hav, Lysglimt på snø, Den røde steinen. Neste bok i serien er under utarbeidelse under tittelen Rundløper
  • Norsk Fantasy, Norsk Science Fiction, Fiksjon-Fremtidskrim, Spenning, Norsk Fantasyforfatter R.R. Kile, Serien Liber Mundi. Seks bøker er utgitt, Kistepakta, Alene, Ei løvinnes hjerte, Vi sank i hav, Lysglimt på snø, Den røde steinen. Neste bok i serien er under utarbeidelse under tittelen RundløperSpenning-Fiksjon, Norsk-Science-Fiction, Norsk Fantasy, Norsk Fantasy forfatter, forfatter R.R. Kile. Serien liber Mundi. Seks bøker er publisert, Kistepakta, Alene, Ei løvinnes hjerte, Vi sank i hav, Lysglimt på snø, Den røde steinen. Neste bok i serien er under utarbeidelse under tittelen Rundløper.
Spenning-Fiksjon, Serien Liber MundiEt stort opprør er slått ned i Konglomeratet.

Spenning-Fiksjon, oppryddingen leder til at syv ulike herskere og kretsen rundt dem blir avslørt. Konglomeratet regner med at jakten på klonene vil opphøre. Reikin trener Luna med Raimån som trener. Raimån inviterer ham til Luna fjellet. Reikin er ikke informert om at det eksisterer et fjell i hver selfe, der den selvforsvarsgreinen har sitt hovedsete ute i verden. I hver selfe er det en hovedtrener i Konglomeratet. Denne er også storleder for selfen uten i verden.

Månes forteller Reikin at han anser ham som moden nok til begynne gjennomvandringen fra fjell til fjell, Det krever at du har nådd til gradering 7 i alle selfer. En slik gjennomvandring kalles en Rundløper. Dette skal forberedes av de syv storlederne. Raimån er storleder i Luna.

Reikin blir kontaktet av Månes.

Vesle Lunnie, Raimåns barnebarn er ikke blitt levert tilbake til faren etter et besøk til Luna fjellet. Faren er ikke særlig blid over dette. Lunaia, Lunnies mor er død, drept av at det gikk av en bombe i Reikin og Livias hus i Liljedalen. Månes ber Reikin om hjelp til å finne sin far og niese. Mens de leter så viser det seg at alle storlederne i Konglomeratet er forsvunnet. De har tatt med seg et familiemedlem.

De finner ingen.

Flere nestledere nektes tilgang til fjellet. Folk er ute og leter etter de som er forsvunnet uten å finne dem. Snart befinner Reikin seg i et rundløp han aldri hadde forestilt seg.

Spenning-Fiksjon, Norsk-Science-Fiction, Norsk Fantasy, Norsk Fantasy forfatter, forfatter R.R. Kile. Serien liber Mundi. Seks bøker er publisert, Kistepakta, Alene, Ei løvinnes hjerte, Vi sank i hav, Lysglimt på snø, Den røde steinen. Neste bok i serien er under utarbeidelse under tittelen Rundløper
Spenning-fiksjon
Randi, hva vil du med boka, ei løvinnes hjerte?


Hovedpersonen i boka har fått en høyeste gradering i Konglomeratet og således i hele verden. Han er fortsatt ikke ferdig utdannet folkeverge, en ung mann. Det er dermed blitt gitt ham en stor tillit fra den øverste leder i Verdensrådet, og dessverre misbruker han denne for å bistå sin venn, kjærestens tvillingbror fordi denne er forelsket og vil imponere ei jente. Han smugler i hemmelighet verdifullt utstyr ut av Klosterdalen.

Det handler også om å stå for det man har gjort og gjøre sitt beste for å rette opp i det. For det blir floker, forsvinninger, farer, spenning. Det er bare å bli med ut på eventyr, følge en ung mann på veien mot å bli voksen.

Men dette er en serie. Hva vil du med den?

Serien følger en ung mann fra ungdom til voksen, et levd liv. På en måte er det beskrivelsen av et sosialt eksperiment. I denne nye verden har mennesker flettet hender og bygd noe som kan ligne på et paradis. Menn og kvinner er likeverdige, med unntak av de opplagte biologiske forskjeller, kvinner føder unger.

Det er en lov over hele verden, og den gjelder for alle. Det eksisterer ikke fengsler. Verdensdelene bestemmer selv hvordan de styres. Det er et verdensråd som løser situasjoner som oppstår i verden. Alle er bundet av dette. Folk snakker samme språk. All forskning deles på tvers av. landegrenser. Innbyggerne tjener det samme uansett hvilke arbeidsoppgaver de utfører.

Så hvorfor blir det opprør i paradiset.


Det er det spennende spørsmålet. For når alt er optimalt, hvorfor ønsker folk seg endring? Noen kaller det en sosial lov. Mennesker har et behov for å skape noe nytt, lage utfordringer, men det kan ikke være hele svaret. Det foregår en intens forskning i hele verden hele tida. Resultatene deles mellom alle. Det legges vekt på hygge og trivsel, menneskelige samvær.

Jeg tror kanskje at en gnist av misnøye kan trigge motstand. Der kloke hjerner opererer, og det er mennesker som gjerne vil bestemme over andre, vil det alltid oppstå problemer. Når dette organiseres uten at noen merker det, kan det bli til et stort opprør.

Bli med meg på reisa. Se om dere tror det er mulig. Ja, for jeg tenker at den verden jeg skriver om er en slik verden vi vil ha. Men det er en kamp. Dersom dere tror jeg tar feil, og mener å vite hvorfor, vil jeg gjerne få vite om det.