Norsk-Fantasy-Litteratur, lytt til kapittel 1 og kapittel 2, Vi sank i hav.


Norsk-Fantasy-Litteratur,
Lytt til kapittel 1 og kapittel 2
Vi sank i hav,
Serien Liber Mundi
Science Fiction,
Forfatter R.R. Kile.


Norsk-Fantasy-litteratur, Serien Liber mundi, 4. bok. Vi sank i hav.


Norsk-Fantasy-litteratur. Lytt til kapittel 1 og kapittel 2. Vi sank i hav er 4. bok i serien Liber Mundi.
Fjellvokterne eksperimentert med organdyrking og kloning i en protest mot forbudet i verden. Konglomeratet kom over en slik opprørscelle, og har tatt disse ungene med seg hjem. To av disse vokser opp hos slektninger. Den tredje klonen har man ikke klart å finne opphavet til.

Ungene er sterkt ønsket av opprørerne. En dag tar en av dem seg inn i Konglomeratet ved å utnytte Peddis kunnskapstørst om temaet. Ved å true hans nyfødte sønn på livet, får de med seg Reikin, Peddi og Peddis kone, babyen og klonene ut av Konglomeratet.

Reikin kan ikke tillate at det skjer noe med spedbarnet, mirakelbarnet. Han planlegger for flukt, men det viser seg å bli svært krevende. Opprørerne har lagt en strategi der det angivelige skipet de har fløyet, styrter og brenner opp. Alle antas døde da deres DNA er etterlatt på styrtstedet. Det gjelder å ikke gi opp, selv om det ser håpløst ut.
Fiksjon-Spenning, Norsk Fantasy, Norsk Science Fiction, Fiksjon-Fremtidskrim, Spenning, Norsk Fantasyforfatter R.R. Kile, Serien Liber Mundi. Seks bøker er utgitt, Kistepakta, Alene, Ei løvinnes hjerte, Vi sank i hav, Lysglimt på snø, Den røde steinen. Neste bok i serien er under utarbeidelse under tittelen Rundløper
Vi sank i hav. Fjerde bok i serien Liber Mundi. Lytt til boka. Norsk-fantasy-litteratur.Lytt til kapittel 1

Første Kapittel, Vi sank i hav, Norsk-Fantasy-Litteratur.
Lytt til kapittel 2

Vers om litteratur. Forfatter R.R. Kile, Norsk-Fantasy-Litteratur, Serien Liber Mundi,  Vi sank i hav,  Lytt til boka, første kapittel,  Science Fiction,

Norsk-Fantasy-litteratur. Forfatter R.R. Kile, Vil du lese flere vers, trykk på bildet.
Unn deg litt spenning. Bli med oss på eventyr.  • Den røde steinen, Norsk Fantasy, Norsk Science Fiction, Fiksjon-Fremtidskrim, Spenning, Norsk Fantasyforfatter R.R. Kile, Serien Liber Mundi. Seks bøker er utgitt, Kistepakta, Alene, Ei løvinnes hjerte, Vi sank i hav, Lysglimt på snø, Den røde steinen. Neste bok i serien er under utarbeidelse under tittelen Rundløper
  • Norsk Fantasy, Norsk Science Fiction, Fiksjon-Fremtidskrim, Spenning, Norsk Fantasyforfatter R.R. Kile, Serien Liber Mundi. Seks bøker er utgitt, Kistepakta, Alene, Ei løvinnes hjerte, Vi sank i hav, Lysglimt på snø, Den røde steinen. Neste bok i serien er under utarbeidelse under tittelen Rundløper
  • Norsk Fantasy, Norsk Science Fiction, Fiksjon-Fremtidskrim, Spenning, Norsk Fantasyforfatter R.R. Kile, Serien Liber Mundi. Seks bøker er utgitt, Kistepakta, Alene, Ei løvinnes hjerte, Vi sank i hav, Lysglimt på snø, Den røde steinen. Neste bok i serien er under utarbeidelse under tittelen Rundløper
  • Norsk Fantasy, Norsk Science Fiction, Fiksjon-Fremtidskrim, Spenning, Norsk Fantasyforfatter R.R. Kile, Serien Liber Mundi. Seks bøker er utgitt, Kistepakta, Alene, Ei løvinnes hjerte, Vi sank i hav, Lysglimt på snø, Den røde steinen. Neste bok i serien er under utarbeidelse under tittelen Rundløper.
  • Norsk Fantasy, Norsk Science Fiction, Fiksjon-Fremtidskrim, Spenning, Norsk Fantasyforfatter R.R. Kile, Serien Liber Mundi. Seks bøker er utgitt, Kistepakta, Alene, Ei løvinnes hjerte, Vi sank i hav, Lysglimt på snø, Den røde steinen. Neste bok i serien er under utarbeidelse under tittelen Rundløper
  • Norsk Fantasy, Norsk Science Fiction, Fiksjon-Fremtidskrim, Spenning, Norsk Fantasyforfatter R.R. Kile, Serien Liber Mundi. Seks bøker er utgitt, Kistepakta, Alene, Ei løvinnes hjerte, Vi sank i hav, Lysglimt på snø, Den røde steinen. Neste bok i serien er under utarbeidelse under tittelen Rundløper


Norsk Fantasy, Norsk Science Fiction, Fiksjon-Fremtidskrim, Spenning, Norsk Fantasyforfatter R.R. Kile, Serien Liber Mundi. Seks bøker er utgitt, Kistepakta, Alene, Ei løvinnes hjerte, Vi sank i hav, Lysglimt på snø, Den røde steinen. Neste bok i serien er under utarbeidelse under tittelen Rundløper
norsk-fantasy-litteratur
Syvende bok i serien Liber Mundi er under utarbeidelse under arbeidstittelen: Rundløper.

Norsk Fantasy, Norsk Science Fiction, Fiksjon-Fremtidskrim, Spenning, Norsk Fantasyforfatter R.R. Kile, Serien Liber Mundi. Seks bøker er utgitt, Kistepakta, Alene, Ei løvinnes hjerte, Vi sank i hav, Lysglimt på snø, Den røde steinen. Neste bok er under utarbeidelse under tittelen Rundløper.
Liber Mundi, Rundløper.
Et stort opprør er slått ned i Konglomeratet.

Oppryddingen leder til at syv ulike herskere og kretsen rundt dem blir avslørt og ryddet opp i. Konglomeratet regner med at jakten på klonene vil opphøre. Reikin trener Luna med Raimån som trener. Raimån inviterer ham til Luna fjellet. Reikin er ikke informert om at det eksisterer et fjell i hver selfe, der den selvforsvarsgreinen har sitt hovedsete ute i verden. I hver selfe er det en hovedtrener i Konglomeratet. Denne er også storleder for selfen uten i verden.

Månes forteller Reikin at han anser ham som moden nok til begynne gjennomvandringen fra fjell til fjell, Det krever at du har nådd til gradering 7 i alle selfer. En slik gjennomvandring kalles en Rundløper. Dette skal forberedes av de syv storlederne. Raimån er stor leder i Luna.

Reikin blir kontaktet av Månes.

Vesle Lunnie, Raimåns barnebarn er ikke blitt levert tilbake til faren etter et besøk til Luna fjellet. Faren er ikke særlig blid over dette. Lunaia, Lunnies mor er død, drept av at det gikk av en bombe i Reikin og Livias hus i Liljedalen. Månes ber Reikin om hjelp til å finne sin far og niese. Mens de leter så viser det seg at alle storlederne i Konglomeratet er forsvunnet. De har tatt med seg et familiemedlem.

De finner ingen.

Flere nestledere nektes tilgang til fjellet. Folk er ute og leter etter de som er forsvunnet uten å finne dem. Snart befinner Reikin seg i et rundløp han aldri hadde forestilt seg.

Da er det bare å se frem til fortsettelsen. Det blir spenning.


Norsk Fantasy, Norsk Science Fiction, Fiksjon-Fremtidskrim, Spenning, Norsk Fantasyforfatter R.R. Kile, Serien Liber Mundi. Seks bøker er utgitt, Kistepakta, Alene, Ei løvinnes hjerte, Vi sank i hav, Lysglimt på snø, Den røde steinen. Neste bok i serien er under utarbeidelse under tittelen Rundløper
Norsk Fantasy, Serien Liber Mundi


Hvorfor skriver du denne serien. Randi? Hva er det overordnede målet?

Jeg ønsker en bedre verden, en mer ivaretakende verden, en verden der mennesker ikke lever som slaver av andres vilje, en verden uten vold, kriminalitet. Jeg tenkte på Ragnarok slik den er beskrevet i den norrøne mytologien. Ulike mytologier, folks måte å forklare verden på, religioner, fascinerer meg.

Derfor ødela jeg verden for å bygge den opp igjen. Det gjør jeg ut i fra det jeg har lest om pedagogikk, psykologi og sosiologi, samt mine erfaringer som pedagog. Utfordringene består ikke i å bygge, men å opprettholde det slik det er bygd. Med kjærlighet og frihet som mål bygges disse inn i samfunnsinstitusjonene. Samfunnets forbud bygger på de analyser som folket gjorde for hvorfor Ragnarok fant sted.

Lykkes de da?

Jeg mener det. Den samme loven gjelder fra alle verdensdeler. Alle mottar den samme ytelsen for en arbeidstime. De som ikke jobber har borgerlønn. Den er litt mindre enn verdien av en arbeidstime, men man skal kunne leve av den. Folk får hjelp. Det er fullt likeverd mellom mennesker.

Hvorfor blir det da krig?

Folk er misfornøyd. Misnøyen blir større jo bedre de får det. Konglomeratet har i oppgave å sørge for at Planen følges i alle beslutningsprosesser. Mange er lei dette og mener at Konglomeratet får for stor makt. Det har de hatt helt siden starten, men den gangen innså alle at man trengte dem. Det er ikke like opplagt lenger.

Hva med raseproblematikk?

Det eksisterer ikke.

Hvorfor ikke?

Ingen ser på farge på hud som viktig. De bygde verden sammen skulder ved skulder. Hva har farge på hud med noe å gjøre.»

Er det ingen fargede?

Det er det nok siden ingen er utryddet på grunn av hudfarge, men ingen nevner det. Hudfarge er ikke viktig. Alle mennesker er likeverdige. I konglomeratet bor det svært få mennesker sett i forhold til at det er en verdensdel på samme størrelse som de andre verdensdeler. Den største skilnaden mellom mennesker er hvilken verdensdel de kommer fra. Likevel er det ingen ulike religioner. loven er lik. Det er kun geografisk forskjeller.