Norsk-Fantasy-Litteratur, lytt til kapittel 1 og kapittel 2, Vi sank i hav.


Norsk-Fantasy-Litteratur,
Lytt til kapittel 1 og kapittel 2
Vi sank i hav,
Serien Liber Mundi
Science Fiction,
Forfatter R.R. Kile.


Norsk-Fantasy-litteratur, Serien Liber mundi, 4. bok. Vi sank i hav.


Norsk-Fantasy-litteratur. Lytt til kapittel 1 og kapittel 2. Vi sank i hav er 4. bok i serien Liber Mundi.
Fjellvokterne eksperimentert med organdyrking og kloning i en protest mot forbudet i verden. Konglomeratet kom over en slik opprørscelle, og har tatt disse ungene med seg hjem. To av disse vokser opp hos slektninger. Den tredje klonen har man ikke klart å finne opphavet til.

Ungene er sterkt ønsket av opprørerne. En dag tar en av dem seg inn i Konglomeratet ved å utnytte Peddis kunnskapstørst om temaet. Ved å true hans nyfødte sønn på livet, får de med seg Reikin, Peddi og Peddis kone, babyen og klonene ut av Konglomeratet.

Reikin kan ikke tillate at det skjer noe med spedbarnet, mirakelbarnet. Han planlegger for flukt, men det viser seg å bli svært krevende. Opprørerne har lagt en strategi der det angivelige skipet de har fløyet, styrter og brenner opp. Alle antas døde da deres DNA er etterlatt på styrtstedet. Det gjelder å ikke gi opp, selv om det ser håpløst ut.
Norsk-Fantasy-Litteratur, Serien Liber Mundi,  Vi sank i hav,  Lytt til boka, første kapittel,  Science Fiction,  Forfatter R.R. Kile.
Vi sank i hav. Fjerde bok i serien Liber Mundi. Lytt til boka. Norsk-fantasy-litteratur.Lytt til kapittel 1

Første Kapittel, Vi sank i hav, Norsk-Fantasy-Litteratur.
Lytt til kapittel 2


Vers om litteratur. Forfatter R.R. Kile, Norsk-Fantasy-Litteratur, Serien Liber Mundi,  Vi sank i hav,  Lytt til boka, første kapittel,  Science Fiction,

Vers om litteratur. Forfatter R.R. Kile, Norsk-Fantasy-Litteratur, Serien Liber Mundi, Vi sank i hav, Lytt til boka, første kapittel,
Unn deg litt spenning. Bli med oss på eventyr.Norsk-Fantasy-Litteratur, Serien Liber Mundi. Fire bøker er utgitt, Kistepakta, Alene, Ei løvinnes hjerte, Vi sank i hav.  Forfatter R.R. Kile, Science Fiction, Spenningslitteratur, Fremtidskrim.
Norsk-Fantasy-Litteratur, Serien Liber Mundi. Fire bøker er utgitt, Kistepakta, Alene, Ei løvinnes hjerte, Vi sank i hav.


Norsk-Fantasy-Litteratur, norsk science Fiction, Spenning. Serien Liber Mundi,
norsk-fantasy-litteratur
Femte bok i serien Liber Mundi er under utarbeidelse under arbeidstittelen lysglimt i snø.

Norsk-Fantasy-Litteratur, 5. bok i serien er under utarbeidelse under arbeidstittelen, Lysglimt på snø. Forfatter R.R. Kile
Norsk-Fantasy-Litteratur, 5. bok i serien er under utarbeidelse under arbeidstittelen, Lysglimt på snø.
Reikin og Livia har flyttet til Liljedalen, Reikins barndomshjem. Ordelia, husholderen og Grolin, gartneren, har flyttet sammen med dem. De er lykkelige. Livia venter barn. Nedkomstdagen nærmer seg. Reikin reiser til Konglomeratet på Rådsmøte alene.

Reikin mottar en melding om at Livia drar til legen siden hun føler seg uvel. Under en pause kontakter han henne. Hun svarer ikke. Han skriver en melding for å får vite om han bør komme hjem. Hun svarer ikke.

Reikin vil ha med seg ei jordmor fra Konglomeratet for å bistå under fødselen. Han arrangerer for det før han reiser hjem. Mens han driver og fikser sjekker han displayet. Ingen svar. Han kontakter sin kone. Denne gangen svarer hun, men det er et underlig svar. Hun har falt og mener at hun trenger en lege. Hun avslutter. Han kontakter henne igjen. Denne gangen svarer hun ikke.

Reikin kontakter Grolin for å spørre hvorfor han ikke har kjørt Livia til legen.

Han får ikke svar. Det tikker inn en underlig melding fra Livia. Han spør om barnet har det bra. Hun skriver ja.

Reikin reiser hjem. Da han kommer til sykehuset får han vite at det ikke har vært noen Livia Jernstein der i dag. Hun er ikke satt opp med time før om en uke. Nå blir han skikkelig redd. Hendelser eskalerer. Det utvikler seg dramatisk. Ingen aner hvor Livia er. De må finne henne.

Da er det bare å se frem til fortsettelsen. Det blir spenning.


Norsk-Fantasy-Litteratur, norsk science Fiction, Spenning. Serien Liber Mundi,
Norsk-Fantasy-Litteratur


Hvorfor skriver du denne serien. Randi? Hva er det overordnede målet?

Jeg ønsker en bedre verden, en mer ivaretakende verden, en verden der mennesker ikke lever som slaver av andres vilje, en verden uten vold, kriminalitet. Jeg tenkte på Ragnarok slik den er beskrevet i den norrøne mytologien. Ulike mytologier, folks måte å forklare verden på, religioner, fascinerer meg.

Derfor ødela jeg verden for å bygge den opp igjen. Det gjør jeg ut i fra det jeg har lest om pedagogikk, psykologi og sosiologi, samt mine erfaringer som pedagog. Utfordringene består ikke i å bygge, men å opprettholde det slik det er bygd. Med kjærlighet og frihet som mål bygges disse inn i samfunnsinstitusjonene. Samfunnets forbud bygger på de analyser som folket gjorde for hvorfor Ragnarok fant sted.

Lykkes de da?

Jeg mener det. Den samme loven gjelder fra alle verdensdeler. Alle mottar den samme ytelsen for en arbeidstime. De som ikke jobber har borgerlønn. Den er litt mindre enn verdien av en arbeidstime, men man skal kunne leve av den. Folk får hjelp. Det er fullt likeverd mellom mennesker.

Hvorfor blir det da krig?

Folk er misfornøyd. Misnøyen blir større jo bedre de får det. Konglomeratet har i oppgave å sørge for at Planen følges i alle beslutningsprosesser. Mange er lei dette og mener at Konglomeratet får for stor makt. Det har de hatt helt siden starten, men den gangen innså alle at man trengte dem. Det er ikke like opplagt lenger.

Hva med raseproblematikk?

Det eksisterer ikke.

Hvorfor ikke?

Ingen ser på farge på hud som viktig. De bygde verden sammen skulder ved skulder. Hva har farge på hud med noe å gjøre.»

Er det ingen fargede?

Det er det nok siden ingen er utryddet på grunn av hudfarge, men ingen nevner det. Hudfarge er ikke viktig. Alle mennesker er likeverdige. I konglomeratet bor det svært få mennesker sett i forhold til at det er en verdensdel på samme størrelse som de andre verdensdeler. Den største skilnaden mellom mennesker er hvilken verdensdel de kommer fra. Likevel er det ingen ulike religioner. loven er lik. Det er kun geografisk forskjeller.